Νομοθεσία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα μέρη που διέπουν την νομοθεσία των φωτοβολταικών συστημάτων στην Ελλάδα.

1) 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 3851 – 21/10/10
3) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3851 – 4/06/10 – Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
4) ΦΕΚ 4/06/09 – Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
5) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3734 – 28/01/09 – Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας.
Copyright Hyperion Energy Engineering © 2010 All Rights Reserved